Instructievideo

In deze video wordt de werking van de website passend lezen in de Bibliotheek stapsgewijs uitgelegd.

Bekijk de instructievideo hieronder of ga naar YouTube.